Nápověda

na webu Aukce Domini

Jak se registrovat?

Chcete - li se stát účastníkem elektronické aukce, které portál rychleuakce.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu rychleaukce.cz.
 3. Na váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám příjde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení.  


Jak splnit podmínky účasti v aukci?

Pro účast v aukci musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portále www.rychleaukce.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu
 2. Připojit se ke konkrétní aukci tlačítkem "účastnit se" a odeslat přihlášku do aukce
 3. Složit na účet Dražebníka uvedený u aukce, aukční jistotu v termínu, uvedeném v detailu aukce


Jak složit aukční jistotu?

 • Složení aukční jistoty je jednou z podmínek pro účast v aukci.
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní aukci najdete u detailu této aukce.
 • Výše aukční jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v aukční vyhlášce k vybrané aukci popřípadě v detailu této aukce.  
 • V případě, že aukční vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení aukční jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě dražebník poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení aukční jistoty.

Složení aukční jistoty v hotovosti lze provést pouze ve vyjíímečných případech v kanceláři dražebníka poté, co prokážete svou totožnost. V případě, že bude aukční jistota převyšovat částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (v aktuálně platném znění), je možné, že vám nebude umožněno složení aukční jistoty v hotovosti a bude nutné uhradit aukční jistotu prostřednictvím bankovního převodu nebo vkladu hotovosti, ve výši aukční jistoty na pobočce banky.

Aukční jistotu můžete uhradit převodem na účet dražebníka. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny dražebníkem emailem po odeslání přihlášky do aukce. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v aukční vyhlášce. 


Kdy začne aukce?

Začátek elektronické aukce - datum a čas - je pevně stanoven v aukční vyhlášce a zobrazen v detailu aukce na portálu www.rychleaukce.cz. Po splnění všech podmínek účasti v aukci, vám bude v systému přidělen ke konkrétní aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v aukci (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 


Jak přihazovat?

Pokud jste připojen(a) k vybrané aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně přihazovat v aukci následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu  Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje aukce a mezi Probíhajícími aukcemi vyhledejte aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající aukci se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických aukcí dražiteli potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce

Seznam příhozů aktuální cena  a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno aukční vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprvé nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle aukční vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou dražitelé v elektronické aukci činit stejná podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy.


Kdy skončí aukce?

 • Aukce skončí, když během doby trvání aukce není učiněn žádný příhoz, nebo uplyne časový limit určený pro aukci.
 • Pokud v posledních 5 minutách je učiněn příhoz, doba do konce trvání aukce se o dalších 5 minut automaticky prodlužuje.
 • Jestliže po aukci je váš příhoz označen jako nejvyšší a splňuje podmínky limitní ceny, stáváte se vítězem.
 • Jestliže po aukci nemáte nejvyšší příhoz (jste druhý v pořadí a níže), tak stále do 6 hodin od skončení aukce můžete být označen za vítěze.